Skip to content

Master of Business Administration

АККРЕДИТАЦИИ

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW-3-0145-454/Eko/2001), wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem 212, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

AKREDYTACJE MNiSW

Pozwolenie na działalność uczelni na czas nieokreślony

Wyciąg z decyzji MNiSW dot. zmiany nazwy i siedziby uczelni