Skip to content

Master of Business Administration

Kadra dydaktyczna

ab_480_480

Mgr Anna Brzezińska

Psycholog, trener biznesu, Gallup Certified Strengths Coach, wykładowca. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański. Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagielloński; zdobyła certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu Matrik. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Coaching i warsztaty prowadzi również w języku angielskim. W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi. Projekty rozwojowe realizowała między innymi dla: Narodowy Bank Polski, Bank BPH, Bank Pekao SA, Bank BGK, ZUS, Napentens SA, Sanofi-Aventis, Janssen Polska, Avio Polska Sp.zo.o, Abramczyk Sp.zo.o, Business Lease, ExxonMobil Polska, EDF Polska S.A, Ecco Taxi , MediaMarktSaturn, Kancelaria Cameron McKena CMS, Chestnut Global Partners, Mazowiecka Spółka Gazownicza, Lasy Państwowe, Agencja Rozwoju Rynku Rolnego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

dr JAkub CZEPEK_s

dr Jakub Czepek

Jakub Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

Kadra dydaktyczna

dr Vita Czepek

Vita Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym dot. praw człowieka. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ochrona mniejszości narodowych oraz prawa cudzoziemców.

Ciesielski_s

mgr Dariusz Ciesielski

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS.. Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

dr michal-jakubik_s

dr Michał Jakubik

Doktor filozofii, doktorat w zakładzie religioznawstwa i filozofii wschodu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca filozofii, etyki, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Przedsiębiorca i wieloletni manager w branżach retail, FMCG i e-commerce. Jego zainteresowania naukowe obracają się wokół szeroko pojętej historii idei.

A_Lesiński_s

mgr Adam Lesiński

Adam Lesiński absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe Kontrolerów finansowych w Warszawie (2005) oraz studia podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Warszawie (2012). Jest autorem wyceny Grupy Kapitałowej Boryszew opublikowanej w „Wycena spółek z WIG30: Specyfika, Metody, Przykłady” przez wydawnictwo Poltext pod red. naukową M. Panfila i A. Szablewskiego. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z dziedziny finansów, rachunkowości i kontrolingu. Specjalizuje się w przygotowywaniu modeli finansowych, tworzeniu oraz analizie wykonania budżetów i kontroli kosztów nowych inwestycji. Pracując w Paged S.A. był jednocześnie Prezesem jednej ze spółek zależnych od Paged S.A. W latach 2005 – 2008 pracował jako kontroler finansowy w Harper Hygienics S.A. W latach 2008 – 2009 był Członkiem Zarządu – Dyrektorem finansowym w Premium Food Restaurants S.A. Wprowadził tę spółkę na NewConnect. W latach 2009 – 2014 w Mostostal Warszawa S.A. m.in. zajmował się kontrolą finansową i nadzorem właścicielskim nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

W latach 2014 – 2016 był Prezesem Zarządu Libella Sp. z o.o., pełnił funkcję Prezesa Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszem MARS FIZ. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie jest zastępcą Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek z branż: deweloperskiej, offshore i energetycznej.

mm_480_480 (en)

dr Marzena Major

Marzena Major – doktor nauk społecznych. Pedagog, coach, menager oświaty, specjalista PR i komunikacji społecznej. Czynny wykładowca akademicki, trener kompetencji społecznych i osobistych oraz menagerskich. Od wielu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczno – coachingową. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół rozwoju psychicznego człowieka, prowadzącego do zmian jakościowych w życiu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących możliwości ludzkiego potencjału, inteligencji emocjonalnej, psychologii pozytywnej oraz empatii. Obecnie realizuje studia z zakresu psychologii klinicznej.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyła realizując ponad 3,500 tysiąca autorskich warsztatów dotyczących rozwoju osobistego, budowania relacji międzyludzkich oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Warsztaty i konwersatoria odnosiły się do tematyki poznania mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zachowaniem, motywacją i jej wpływem na wybory życiowe.

Doświadczenia międzynarodowe i akademickie zdobyła, piastując kilka lat stanowiska Dyrektora Innowacji Dydaktycznych, Prorektora ds. Studenckich, Prorektora ds. Nauki. Realizowała przez ponad 4 lata międzynarodowy projekt na terenie Afryki, gdzie implementacja zagadnień dotyczących kompetencji społecznych i osobistych, stanowiły trzon programu.

image description

dr Daniel Milewski

Doktor nauk prawnych oraz ekonomista z dyplomami MBA i LLM. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako samorządowiec i przedsiębiorca. Od 2015 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pracujący m.in. w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz wiceprzewodniczący Polsko – Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej. Jest delegatem Polski do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako wykładowca akademicki prowadzi wykłady specjalizacyjne na kilku uczelniach oraz publikuje artykuły naukowe z zakresu prawa i zarządzania.

Marta MIlewska_s

mgr Marta Milewska

Specjalistka z zakresu prawa handlowego. Jako prawnik i ekonomistka pracowała dla kancelarii prawnych oraz jako korporacyjny in-house lawyer. Odbyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jak również ukończyła studia Master of Business Administration oraz LLM. Na kilku uczelniach prowadzi zajęcia z prawa handlowego oraz zasad ładu korporacyjnego.

Kadra dydaktyczna

mgr Daniel Mieniewski

Daniel Mieniewski manager i wykładowca. Ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz), jest absolwentem Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych BHP na CIOP/Politechnice Warszawskiej, Quality Manager po Szkole Głównej Handlowej oraz specjalistą ochrony przeciwpożarowej po Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Stypendysta Cambridge University w zakresie prawa brytyjskiego i administracji oraz bezpieczeństwa. Major rez. Wojska Polskiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami marketingu oraz Public Relations w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Project/Program manager oraz Scrum Master projektów IT w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Prince2, Agile, ITIL. Praktyk usprawniania procesów produkcyjnych, Lean & Black Belt po Jack Walsh Management Institute.

Jest naukowo i poprzez projekty praktyczne związany z zagadnieniami m.in.: przywództwo, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie jakością, obronność, hazard, zarządzanie bezpieczeństwem.

Zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania organizacjami (zwłaszcza systemu skandynawskiego); zagrożeniami hazardowymi, budowaniem relacji interpersonalnych, optymalizacji struktur organizacyjnych. Interesuje się historią, informatyką, żeglarstwem.

an_500_500

Mgr Anna Nastuła, MBA

Prawnik, ekspert ochrony danych osobowych w Komitecie przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Inspektor Ochrony Danych, obsługuje podmioty publiczne i prywatne. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Partner w Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej „Nastuła i Partnerzy”. Przedstawiciel Rady Konsultacyjnej Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu. Realizuje działalność w zakresie szkoleń i warsztatów o tematyce ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Prelegentka na konferencjach naukowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa i cyberbezpieczeństwa.

pp_300_300

Gen. bryg. r. Paweł Pruszyński

Prawnik, były zastępca szefa Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert ds. planowania strategicznego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Poznaniu. Wykładowca renomowanych polskich Uczelni, w tym m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Wszechnicy Polskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Społecznej Akademii Nauk. Był Prezesem Zarządu spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa. Bierze udział w licznych debatach i wywiadach dla: TVN, TVP, Polsat, Super Stacja, PR, Onet.pl, Defence24.

Wojciech_Rogowski_s

mgr Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski – absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1983 – 1989, specjalność – matematyka stosowana. Zainteresowania naukowe to: układy nieliniowych równań różniczkowych, optymalizacja, statystyka, zastosowania nauki w biznesie.

Kariera zawodowa – Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Uniwersytet Warszawski – Instytut Matematyki Stosowanej, od 1997 r. – Polkomtel – Pion IT.

Uczestnik licznych szkoleń branżowych (IT) i menadżerskich w renomowanych centrach edukacyjnych Hewlett-Packard, IBM, SAP, Oracle, Veritas, EMC w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Certyfikaty: ITIL V2 i V3, PRINCE2

Bogate doświadczenie w projektowaniu i implementacji kluczowych systemów informatycznych w firmach. Szczególne zainteresowania: budowa systemów odpornych na katastrofy, optymalizacja działania dużych systemów informatycznych.

dr hab Piotr Senkus_s

dr hab. Piotr Senkus

mgr Piotr Stępień_s

mgr Piotr Ryszard Stępień

absolwent m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuki Wojennej, Podyplomowych Studiów Strategicznego Zarządzania Personelem w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.
Zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; optymalizacji struktur organizacyjnych; budowania relacji interpersonalnych oraz etyki biznesu i Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

as_500_500

Mjr rez. Artur Szachno, CTO Veriori SA

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Cybernetyka oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor systemów informatycznych (CISA – Certified Information Systems Auditor, członek stowarzyszenia ISACA ). Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami Prince2 i AGILE.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z działami wsparcia technicznego oraz rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych. Zajmując kolejne stanowiska od technika przez inżyniera i specjalistę skupiony na poprawie efektywności oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Zabezpieczał działanie systemów łączności przewodowej i radiowej w tym satelitarnej, w kraju i poza granicami Polski realizowane w ramach polskich Sił Zbrojnych jak i misji wojskowych NATO w strukturach sił specjalnych.
Zajmował stanowiska głównego specjalisty ds. technicznych w działach Rozwiązań Biznesowych i Rozwiązań Specjalnych firmy Siltec, odpowiedzialny za systemy bezpiecznej komunikacji, dyrektora ds. wdrożeń w Cryptomind SA. W ramach pracy dydaktycznej wykładał na uczelniach: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna (późniejsza uczelnia VISTULA) w Warszawie oraz Wszechnica Polska
w Warszawie.

Od powstania związany ze spółką Veriori S.A. jako Dyrektor ds. technologii. Z zamiłowania biegacz amator i miłośnik przyrody.