Master of Business Administration

najwyższy poziom edukacji dla ludzi biznesu

Nasze atuty

Wykładowcy to eksperci 
z różnych dziedzin biznesu
Wykładowcy to eksperci
z różnych dziedzin biznesu
Interaktywny charakter prowadzonych zajęć
Interaktywny charakter prowadzonych zajęć
Językiem wykładowym jest 
język polski lub angielski
Językiem wykładowym jest
język polski lub angielski
Symulacyjne gry menedżerskie
Symulacyjne gry menedżerskie
Studia zaoczne, zajęcia w soboty i niedziele, 
nie częściej niż 2 razy w miesiącu
Studia zaoczne, zajęcia w soboty i niedziele,
nie częściej niż 2 razy w miesiącu
Business case’y
Business case’y

Rekomendacje absolwentów MBA

 • Oferta programu MBA na WWSB znacząco wyróżnia się wśród proponowanych na rynku studiów. Dzięki tym metodom nauczania poznałam cały wachlarz umiejętności, jakimi cechują się współcześni managerowie. To bardzo praktyczny i innowacyjny program. Dał mi wiedzę z zakresu zarządzania zespołem oraz gospodarowania środkami finansowymi. Szczerze polecam! 

  si_s
  Sylwia Idźkowska
 • Wiedza jaką otrzymują absolwenci programu MBA na WWSB jest znakomitym połączeniem praktyki oraz najnowszych trendów w zarządzaniu. Jako członek władz województwa dzięki tym studiom potrafię profesjonalnie i krytyczne patrzeć na wyzwania jakie niosą ze sobą wszelkie aspekty zarządzania współczesnymi regionami.

  Paweł Wnukowski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu to uczelnia, której wykładowcy w sposób praktyczny przekazują wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, ekonomii oraz finansów, a także etyki potrzebnej polskim przedsiębiorcom. Jako prezes spółki z branży energetycznej każdego dnia korzystam ze zdobytej tam wiedzy oraz praktycznych wskazówek. Bardzo gorąco polecam program MBA na WWSB!

  Robert Więckowski
 • Kieruję zespołem w branży hotelarskiej. Podczas studiów MBA realizowanych na WWSB mogłem zestawić swoje doświadczenia z wiedzą innych praktyków. Zarówno wykłady prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną kadrę akademicką jak i warsztaty z wieloletnimi praktykami biznesu pozwoliły mi podnieść kwalifikacje, a także nabyć przekrojową wiedzę dotyczącą wszelkich aspektów zarządzania.

  pp_s
  Piotr Pustoła
 • Studia MBA dały mi przekrojową wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem, finansów czy marketingu  oraz okazję do skoncentrowanie się na jej praktycznym zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych.

  Program studiów stanowi doskonałą synergię teorii i praktyki, otwierając nowe perspektywy i nowe możliwości.

  Dużym atutem programu MBA na WWSB jest kadra naukowa, która łączy najwyższy poziom wiedzy teoretycznej z  cennym doświadczeniem zawodowym zarówno w obszarze międzynarodowego biznesu jak i administracji publicznej. Dodatkowo cenię kontakty i przyjaźnie nawiązane ze słuchaczami studiów, których wiedza i spojrzenie z perspektywy różnych branż w znakomity sposób wzbogaciły rozmowy na zawodowe tematy oraz wniosły nieocenioną wartość na wykorzystanie różnych modeli zarządzania w podmiotach gospodarczych tak szczebla podstawowego jak i krajowego. Za to wszystkim uczestnikom studiów bardzo dziękuję.

  an_s
  Anna Nastuła
  Prawnik, Ekspert ochrony danych osobowych
  ARKADIA-szkolenia, doradztwo

FAQs

 • We współczesnym środowisku biznesu i szeroko pojętej administracji ukończenie studiów Master of Business Administration wiąże się z prestiżem, wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami na najwyższym poziomie. W polskim systemie nauczania studia MBA mają charakter studiów podyplomowych i przeznaczone są dla osób aspirujących do piastowania kierowniczych stanowisk w średnich i dużych firmach, do menedżerów, członków rad nadzorczych oraz zarządów przedsiębiorstw.

  Master of Business Administration to tytuł otrzymywany po ukończeniu przez słuchacza programu studiów podyplomowych MBA. Celem studiów prowadzonych w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu jest przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku krajowym i zagranicznym.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas:

Formularz kontaktowy