Skip to content

Master of Business Administration

Studia MBA

Master of Business Administration

to najwyższy poziom edukacji skierowanej dla ludzi biznesu. Studia te są kluczem do rozwoju kariery zawodowej, poszerzają horyzonty, uzupełniają wiedzę, doskonalą umiejętności, w rankingach zarobków, wśród managerów, absolwenci MBA zajmują najwyższe pozycje. Uczestnictwo w studiach jest także nieocenionym źródłem wartościowych kontaktów zawodowych i towarzyskich, gdyż nasi słuchacze rekrutują się z bardzo zróżnicowanych środowisk biznesowych, gospodarczych jak i politycznych.

O MBA

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA
(po spełnieniu pozostałych wymogów)
mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

O MBA

Dla kogo przygotowaliśmy nasze studia?

Program Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu został przygotowany z uwzględnieniem potrzeb rozwoju zawodowego kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest niezbędne w rozwoju kariery oraz dla tych osób, które pragną rozwinąć swoją wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w wymagających i zróżnicowanych sytuacjach biznesowych. Studia umożliwiają ugruntowanie wiedzy i nabycie nowych umiejętności jak i nowego, szerszego spojrzenia na prowadzenie i rozwijanie biznesu w kraju i poza jego granicami. Są one również najlepszym wyborem dla osób zajmujących stanowiska zarządcze, nieposiadających wykształcenia menedżerskiego a pragnących nabyć kompetencje właśnie w tym zakresie.