Skip to content

Master of Business Administration

Dyplom MBA

Warunkiem ukończenia studiów jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas całych studiów
  • zdanie egzaminu dyplomowego w formie testu wielokrotnego wyboru przed komisją egzaminacyjną.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA:

  • nabywają uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655)

  • otrzymują dyplomy:

W JĘZYKU POLSKIM

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego).
  • potwierdzenie uzyskania kwalifikacji na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

W JĘZYKU ANGIELSKIM

  • certyfikat o ukończeniu międzynarodowego programu studiów MBA