Skip to content

Master of Business Administration

Dyplom MBA

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie testu wielokrotnego wyboru przed komisją egzaminacyjną.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas całych studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA:

  • nabywają uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018, poz. 1182)
  • otrzymują dyplomy:

W JĘZYKU POLSKIM

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego).

W JĘZYKU ANGIELSKIM

  • certyfikat o ukończeniu międzynarodowego programu studiów MBA