Skip to content

Master of Business Administration

Zasady rekrutacji

 

ROZPOCZNIJ STUDIA OD MARCA!

online lub stacjonarnie TY WYBIERASZ!

Podstawą przyjęcia na studia Master of Business Administration do Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest:

  • rejestracja on-line w internetowym systemie rekrutacji eRekrutacja
  • wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 200 zł w formie przelewu na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie o naukę, która dostępna jest w systemie rejestracji kandydatów na studia 
  • dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacyjnego WWSB. 

Od kandydatów na studia MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oczekujemy następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzony przez pracownika Działu rekrutacji WWSB)
  • dokument przebiegu studiów (suplement do dyplomu)
  • Curriculum Vitae
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy wygenerowany z ERK

dodatkowo:
kandydat powinien wnieść opłatę wpisowego w formie przelewu na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie, która jest do pobrania w systemie rejestracji kandydatów na studia  https://wwsb.erk24.pl/erk2/

Etapy rekrutacji:

Przygotowanie dokumentów
Rejestracja on-line
Wpłata wpisowego
Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych
Podpisanie umowy o naukę i wniesienie opłaty za studia na subkonto uczelni