Master of Business Administration

Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne:

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
8.900 zł 4.800 zł

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A. PL
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Słuchacze zainteresowani otrzymaniem FAKTURY proszeni są o kontakt z kwesturą: kwestura@wwsb.edu.pl