Skip to content

Master of Business Administration

Program i organizacja studiów MBA

Master of Business Administration

Czas trwania studiów MBA: 1 rok, 2 semestry.

Program studiów MBA:

 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Kreatywność i zarządzanie talentami
 • Controlling menedżerski
 • Prawo finansowe i skarbowość
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo przedsiębiorców
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • Kontrola zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Ekonomia menedżerska
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Narzędzia budowania i kierowania zespołami
 • Zachowania w organizacji i coaching
 • Negocjacje biznesowe
 • Corporate Social Responsibility – etyka biznesu
 • Innowacyjne przywództwo i rozwój
 • Ochrona informacji niejawnych i przeciwdziałanie wywiadowi gospodarczemu
 • Pieniądz i bankowość
 • Międzynarodowe środowisko biznesowe – analiza porównawcza kultur
 • Public relations – komunikacja i autoprezentacja przed kamerą
 • Inteligencja emocjonalna EQ

Metody nauczania

Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje

Kluczowym elementem programu MBA i AMP jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach.

Organizacja i forma studiów

Tryb: Studia zaoczne – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu
Czas trwania studiów: 1 rok; 2 semestry
Język wykładowy: język polski lub język angielski

Komfortowe warunki nauki: dokładamy wszelkich starań by komfort nauki dorównywał jakości przekazywanej wiedzy. Zajęcia odbywają się w przestronnych salach centrum konferencyjnego. Podczas zjazdów organizujemy przerwy kawowe.

Uzyskiwany dyplom: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych programu Master of Business Administration lub Advanced Management Program, wydawane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu oraz certyfikat w języku angielskim.

IMG_20181222_123843_800