Skip to content

Master of Business Administration

Program i organizacja studiów MBA

 

Master of Business Administration

Czas trwania studiów MBA: 1 rok, 2 semestry.

Program studiów MBA:

 • Autoprezentacja
 • Controlling menedżerski
 • Corporate Social Responsibility i etyka biznesu
 • Ekonomia menedżerska
 • Kreatywność i zarządzanie talentami w ZZL
 • Lider i przywództwo
 • Międzynarodowe środowisko biznesowe – analiza porównawcza kultur
 • Negocjacje biznesowe
 • Ochrona danych osobowych w biznesie i cyberbezpieczeństwo
 • Praktyczne aspekty komunikacji i wystąpień publicznych
 • Prawna odpowiedzialność kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych
 • Prawo gospodarcze i zasady ładu korporacyjnego
 • Psychologia w biznesie
 • Public relations – case study
 • Savoir vivre i etykieta w biznesie
 • Stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wywiad gospodarczy
 • Zachowania w organizacji i coaching
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne

Metody nauczania

Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje

Kluczowym elementem programu MBA i AMP jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach.

Organizacja i forma studiów

Forma: stacjonarne lub online

Tryb: Studia zaoczne – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu

Czas trwania studiów: 1 rok; 2 semestry
Język wykładowy: język polski lub język angielski

Komfortowe warunki nauki stacjonarnej: dokładamy wszelkich starań by komfort nauki dorównywał jakości przekazywanej wiedzy. Zajęcia odbywają się w przestronnych salach centrum konferencyjnego. Podczas zjazdów organizujemy przerwy kawowe. 

Zajęcia online: atrakcyjny, a zarazem alternatywny sposób nauki, który nie odbiega jakością od tradycyjnej formy kształcenia. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są najwyższym poziomie na platformie MS TEAMS. Taka forma zajęć daje szansę nauki dla osób mieszkajacych w innych miastach i krajach.

Uzyskiwany dyplom: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych programu Master of Business Administration lub Advanced Management Program, wydawane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu oraz certyfikat w języku angielskim.

IMG_20181222_123843_800